เอกสาร
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564-2565
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 14 กันยายน 2565
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564-2565
รายละเอียดไฟล์ :

ผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปการได้รับงบจัดสรร ปี 2564
สรุปการได้รับงบจัดสรร ปี 2565

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
อ่านแล้ว : 142 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว