เอกสาร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 13 กันยายน 2565
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียดไฟล์ :

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

          โรงเรียนหนองบัวกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนหนองบัว
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ nongbua.ac.th
  3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนหนองบัว

เลขที่  79  หมู่ 1  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60110

  1. กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนหนองบัว
  2. เบอร์โทรศัพท์ 056251281
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.055 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
อ่านแล้ว : 147 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว