เอกสาร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 13 กันยายน 2565
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดไฟล์ :


1.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.ภาระงานข้าราชการ
3.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย
4.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ตค.
5.หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน
6.การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 27 สิงหาคม 52
7.คำสั่งการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 62
8.แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 61
9.ประกาศองค์ประกอบฯ 38ค. (ว 29) ลงวันที่ 28 กันยายน 60
10.ประกาศองค์ประกอบฯ 38ค. (ว 30) ลงวันที่ 28 กันยายน 60
11.มาตรฐานตำแหน่ง ว8-2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 52
12.มาตรฐานตำแหน่ง ว8-2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 56
13.ระเบียบ ก.ค.ศ.ลาออกจากราชการ
14.ราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ
15.ลำดับอาวุโส ว22-2555 30 ลงวันที่ กรกฎาคม 55
16.ศธ 0206.2- 23 ปี 58 การจัดทำคำขอ ปี 58 (ยกเลิก ปี 52) ลงวันที่ 12 มกราคม 58
17.หลักเกณฑ์ เตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 61
18.หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหา พนง.ราชการ 60 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 60
19.หลักเกณฑ์ ว22 (38 ค.(2)) กรณีพิเศษ ลงวันที่19 ธันวาคม 59
20.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 59
21.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ว 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 61
22.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 61
23.หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ว7-2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 52
24.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 62
25.หลักเกณฑ์ว 9 - 56 บรรจุกลับเข้ารับราชการ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 56

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
อ่านแล้ว : 172 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว