ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 มอบตัว ม.4
13 พฤษภาคม 2564- 13 พฤษภาคม 2564 58
หอประชุมนิโลบล
2 มอบตัว ม.1
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 61
หอประชุมนิโลบล
3 ประกาศผล/รายงานตัว ม.4
12 พฤษภาคม 2564- 12 พฤษภาคม 2564 72
หอประชุมนิโลบล
4 ประกาศผล/รายงานตัว ม.1
11 พฤษภาคม 2564- 11 พฤษภาคม 2564 54
หอประชุมนิโลบล
5 สอบคัดเลือก ม.4
9 พฤษภาคม 2564- 9 พฤษภาคม 2564 56
อาคาร 5
6 สอบคัดเลือก ม.1
8 พฤษภาคม 2564- 8 พฤษภาคม 2564 56
อาคาร 5
7 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
24 เมษายน 2564- 28 เมษายน 2564 78
ห้องธุรการ
8 ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2564
30 เมษายน 2564- 30 เมษายน 2564 64
หอประชุมนิโลบล


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook