ผลงานครู
ชื่อผลงาน :รางวัล Technical Award รายการ Robo Scholar (โครงงานหุ่นยนต์) การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Internation Grand D-Challenge 2019 ณ เมือง Donghae สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ชื่ออาจารย์ : นายวรณัฐ หมีทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 อ่านแล้ว : 86


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว