ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ วันที่ 17 ก.พ. 66
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านแล้ว : 65 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว