ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอัง
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 6 เมษายน 2565

อ่านแล้ว : 328 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว