ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจการฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 18 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัว #เรื่องการสำรวจการฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
หนังสือจาก หนังสือ สพม.นว. : https://drive.google.com/.../1IPxNvx.../view...
เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครอง(ภาคผนวก 4,5) :https://drive.google.com/.../1aoryQ1zk.../view...

อ่านแล้ว : 88 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว