วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

 

สุคฺคห  สุวินัย  สุอรุช

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

 

 

 โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว