สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนหนองบัว

 

ตัวอักษรย่อ น.บ. ติดกันเป็นรูปดอกบัว

 

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล – เหลือง

 

สีน้ำตาล  สัญลักษณ์ของทราย ซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมตัวกันแน่น
     หมายถึง ความเข้มแข็ง 
อดทน มีเกียรติ และมีวินัย

สีเหลือง สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า คุณธรรม และจริยธรรม 
หมายถึง ความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ เรียบร้อย

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นอินทนิล

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

สมเด็จพระโพธิญาณ

 

 

 

 โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว