ข้อมูลศิษย์เก่า
ชื่อ-สกุล :อภิชัย ทิมภินันท์
หมวดหมู่ : ศิษย์เก่า เผยแพร่โดย : โรงเรียนหนองบัว วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 IP:125.27.183.192


ชื่อ - นามสกุล : อภิชัย ทิมภินันท์
ชื่อเล่น : อาร์ท
ปีที่จบ : 2562
รุ่น : 31
อีเมล์ : timpnunt15494@gmail.com
เว็บไซต์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :

อ่านแล้ว : 103 คน |


โรงเรียนหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

79 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  60110

โทรศัพท์ : 056-251281

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนหนองบัว