หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2560  
       ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

: บุษกร ปนสันเทียะ
: 2560-03-18