.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
นางสาวจงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
 
 
 

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 21 เมษายน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 937,761
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
คณะกรรมการสถานศึกษา


นายสำเริง แก่นเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


นายธวัช อังศุธรรม
กรรมการฯ ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสมควร ปานขลิบ
กรรมการฯ ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายโสภณ สารธรรม
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางพรพิมพ์ บัวมหะกุล
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายประมวล ประทุมชาติ
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิษณุ อินทรวิเศษ
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสมเกตุ พานทองดี
กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางกนกวรรณ เลาหเรืองลองกุล
กรรมการฯ ผู้แทนศิษย์เก่า


นายวิรัตน์ บัวมหะกุล
กรรมการฯ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น


นางดลฤดี ติยะโสภณจิต
กรรมการฯ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น


นางกรวิภา เกิดสงค์
กรรมการฯ ผู้แทนผู้ปกครอง


นายดนับ ศรีวงศ์ตระกูล
กรรมการฯ ผู้แทนองค์กรชุมชน


นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ
กรรมการฯ ผู้แทนครู


นายสมเดช ดีทรัพย์
กรรมการฯ และเลขานุการ
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th