.

เรียนดี  มีวินัย  พลานมัยสมบูรณ์

 
 
นายสมเดช ดีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
 
 
 

 

 
ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 ตุลาคม 2559
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.73.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,395
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว

 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายสมเดช ดีทรัพย์

วัน/เดือน/ปี เกิด  2 กันยายน 2502

วันเริ่มปฏิบัติราชการ 6  พ.ค. 2524

คู่สมรส   นางวิมลพรรณ   ดีทรัพย์

มีบุตร 1 คน คือ นายหัสดิน  ดีทรัพย์

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.

สถานศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

2508-2512

รร. วัดธรรมขันธ์ อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท

ป. 4

2512-2515

รร. มโนรมย์สุวรรณอนุสรณ์ อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ป. 7

2515-2518

รร. อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ม.ศ. 3

2518-2520

วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ประกาศนียบัตร ป.กศ.

2520-2522

วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ประกาศนียบัตร ป.กศ.สูง (ภาษาอังกฤษ)

2522-2524

วิทยาลัยครูนครสวรรค์

คบ. (ภาษาอังกฤษ)

2541

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

2542

สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

 

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2524           อาจารย์  1  โรงเรียนหนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  

                     (สังกัดกรมสามัญศึกษา)

พ.ศ. 2526       อาจารย์  1  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จ.ชัยนาท

พ.ศ. 2531       อาจารย์  1  โรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2532       อาจารย์  2  โรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2542       ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา 

                     จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2544       ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม 

                     จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2546       อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยพุก  จ.พิจิตร

พ.ศ. 2547       ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม  จ.พิจิตร 

พ.ศ. 2551           ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  จ.นครสวรรค์  

                     (วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

พ.ศ.  2554 -2555   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 

                            จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์

 
ผู้ประกาศ : นายสมเดช ดีทรัพย์
ผู้ประกาศวันที่ :
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ :: สพม. เขต 42
79 ม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
Tel : 0 5625 1281  Fax : 0 5687 6240
Email : wuanntsa@moe.go.th