ครั้งที่
วันที่
ประเทศเจ้าภาพ
สถานที่จัดประชุม
1
23-24 กุมภาพันธ์ 2519
  อินโดนีเซีย
บาหลี
2
4-5 สิงหาคม 2520
มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
3
14-15 ธันวาคม 2530
ฟิลิปปินส์
มะนิลา
4
27-29 มกราคม 2535
สิงคโปร์
สิงคโปร์
5
14-15 ธันวาคม 2538
ไทย
กรุงเทพมหานคร
6
15-16 ธันวาคม 2541
เวียดนาม
ฮานอย
7
5-6 พฤศจิกายน 2544
บรูไน
บันดาร์เสรีเบกาวัน
8
4-5 พฤศจิกายน 2545
กัมพูชา
พนมเปญ
9
7-8 ตุลาคม 2546
อินโดนีเซีย
บาหลี
10
29-30 พฤศจิกายน 2547
ลาว
เวียงจันทน์
11
12-14 ธันวาคม 2548
มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
12
11-14 มกราคม 2550
ฟิลิปปินส์
เซบู
13
18-22 พฤศจิกายน 2550
สิงคโปร์
สิงคโปร์
14
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 52
10-11 เมษายน 2552
ไทย
ชะอำ, หัวหิน
พัทยา
15
23-25 ตุลาคม 2552
ไทย
ชะอำ, หัวหิน
16
8-9 เมษายน 2553
เวียดนาม
ฮานอย
17
28-30 ตุลาคม 2553
เวียดนาม
ฮานอย
18
7-8 พฤษภาคม 2554
อินโดนีเซีย
จาการ์ตา

ครั้งที่ 14    การประชุมถูกเลื่อนออกไปสองครั้งเนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
กลับหน้าหลัก >>>