หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
คลิกดูข้อมูล >>>
    J น้องพิงค์... พี่หมิว..กะ..พี่มายด์... J
.....  ผู้ดูแลระบบ ....
     โรงเรียนหนองบัว   อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์